Napravite upit i uštedite vrijeme i novac!

Pošalji upit!

Halcom elektronsko bankarstvo možete ugovoriti u 14 banaka u BiH - učinite to već danas.

All Rights Reserved - Halcom doo
Fra Andela Zvizdovica 1,
71000 Sarajevo, BiH
+387 33 295 496
[email protected]a

Vodeći provajder elektronskog bankarstva u BiH

Elektronsko bankarstvo

Savršeno rješenje za elektronsko bankarstvo - od transakcija bankarstva i upravljanja ličnim finansijama do razmjene e-faktura i trgovine. 

Najveći sistem elektronskog plaćanja u BiH

Pogled u budućnost I halcom.ba

Evropski standardi

Multiuser rješenje, multisign rješenje, udaljeno potpisivanje, potpuna kontrola nad poslovanjem preduzeća, poslovanje po evropskim standardima, ušteda troškova i vremena pripreme, obrade i slanja naloga.

Upravljanje finansijama

Sve vrste transakcija platnog prometa u zemlji i inostranstvu, import i export podataka, upravljanje finansijama cjelokupne firme, praćenje tokova gotovine, analiza najpovoljnijeg dobavljača/kupca, korištenje digitalnog identiteta i sistema zaštite od prevare.

Automatizacija procesa

Jednostavna upotreba, mogućnost prilagođavanja potrebama poslovanja kroz jednu elektronsku platformu, mogućnost automatizacije elektronskog poslovanja između elektronske banke i računovodstvenog (ERP) sistema.

Halcom je zadobio povjerenje više od 150.000 kompanija u regionu, a više od trećine svih aktivnih pravnih lica u BiH koristi naše usluge. Halcom rješenje koristi i najveći broj banaka, u odnosu na bilo kojeg drugog provajdera za elektronsko bankarstvo. 

Fix the following errors:
Hide